Inici - Recursos - Pràctiques - Dictat de contes a l'adult

Dictat de contes a l'adult

Dictat de contes a l'adult

El mestre o la mestra aprofita la capacitat infantil de reproducció de discursos i, després de l'activitat de lectura compartida de contes demana als nens la reproducció d'aquests per a escriure-la.
Curs Educació Infantil
Unitat del llenguatge Text
Activitat amb el llenguatge Dictat a l’adult; Producció de textos

 

El mestre o la mestra aprofita la capacitat infantil de reproducció de discursos i, després de l’activitat de lectura compartida de contes, demana als nens la reproducció d’aquests per a ser escrita. El mestre assumeix el rol d’escriba mentre el nen ha de canviar de registre per produir un discurs que esdevindrà fix. Aquesta activitat ajuda el nen a:

a) Reconèixer les diferències entre el llenguatge oral i escrit (diferenciar entre parlar i dictar).

b) Fer seves les formes d’organització del llenguatge pròpies de l’escriptura.

c) Prendre consciència de les unitats de l’escrit.

 

Consigna

Si es tracta d’una activitat individual, podríem dir als nens: “Ara escriurem el conte que hem llegit, tu m’ho diràs i jo ho posaré per escrit. Compte amb què em dius perquè ho posaré tot. Tu em dictes i jo escric”. Si fem l’activitat en petit o gran grup: “Ara recordarem el conte per a escriure’l. Vosaltres em dicteu i jo aniré escrivint. Heu d’explicar el conte a poc a poc perquè jo pugui escriure’l bé. Recordeu les paraules del llibre, no cal que ens inventem res. Ho hem de posar bé, el millor possible”.

La realització de l’activitat pot variar en funció dels suports de registre i visualització del text dictat:

• Escriptura manuscrita a la pissarra (visualització col•lectiva).

• Escriptura manuscrita al full individual del nen (visualització individual).

• Escriptura amb teclat a l’ordinador (visualització individual, petit o gran grup).

• Escriptura a la pissarra digital (visualització col•lectiva).

 

 

 

Dictat d' “Els tres porquets” a P4

Les produccions que es mostren a les figures 1, 2 i 3 corresponen a l’últim trimestre de P4. Aquests nens han tingut l’oportunitat d’aprendre la veu de la llengua escrita durant tot el curs i les seves produccions mostren que ja saben canviar de registre (de l’oral a l’escrit). La mestra assenyala que van dictar aquest conte (reexplicar) “gairebé sense cap ajut”.

Figura 1. Laia – Dictat de contes a l’adult
(Educació Infantil, P4)

Figura 2. Oriol i Joana - Dictat de contes a l’adult
(Educació Infantil, P4)
nicolas2.jpg

 

Les produccions dels nens mostren la seva capacitat per a fer una producció monològica, malgrat que el control del discurs, la diferenciació de les veus enunciatives, etc. seguiran sent l’objectiu d’aprenentatge. Així, per exemple, el text de la Laia (vegeu Figura 1) mostra que encara no controla tot el que diu en el moment que comença a dictar. En el seu text es barregen la veu del narrador del conte i la seva pròpia veu sobre allò que recorda i no recorda del text “i va vindre el llop i no recordo què mes”. En canvi, l’Oriol i la Joana (vegeu Figura 2) aconsegueixen mantenir-se en la veu del narrador i tan sols diuen paraules del conte per a ser escrites. Per la seva part, el Nicolas (vegeu Figura 3) també ho fa i no només reprodueix la cadena d’accions del conte, sinó que també reprodueix les paraules dels personatges. Tanmateix, a vegades es deixa les paraules del locutor “i després el llop va dir /va trucar a la casa” o del narrador “i va dir/sóc el llop/no t’obrirem pas/i després el llop va bufar...”.

 

Figura 3. Nicolas - Dictat de contes a l’adult (Educació Infantil, P4)

oriol.JPG

La seqüència que el grup va dur a terme abans i després de fer el dictat del conte a la mestra va incloure:

• Lectura del conte en veu alta amb visualització compartida de les imatges.

• Reexplicació conjunta i comentari (memòria col•lectiva).

• Reexplicació per parelles i dictat a la mestra, que ho escriu directament a l’ordinador (registre).

• Escolta dels textos dictats i realització de comentaris sobre les relacions oral/escrit (el que es diu, el que s’escriu).

• Impressió dels textos dictats i escrits.

• Arxiu dels contes escrits.

 


El dictat a l'adult (DA) és un recurs que s'utilitza en educació infantil quan els nens no són encara capaços d'escriure per si mateixos. El dictat a l’adult pot dur al nen a prendre consciència de l'especificitat del text escrit en relació al text oral.

[...]
La reexplicació o "reconte" d’un conte llegit pot propiciar tant un treball de comprensió del text, com un de preparació per a la producció de textos a l'aula.
[...]

Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]