Inici - Recursos - Pràctiques - Escriptura del nom propi amb lletres mòbils

Escriptura del nom propi amb lletres mòbils

Escriptura del nom propi amb lletres mòbils

Per tal de realitzar un treball analític amb l’escriptura (i lectura) del nom propi és convenient disposar de lletres mòbils per a facilitar la manipulació d'aquestes.


Curs Educació Infantil;Cicle inicial Primer
Unitat del llenguatge Noms propis;Paraula
Activitat amb el llenguatge Escriptura de paraules;Escriptura

 

Per tal de realitzar un treball analític amb l’escriptura (i lectura) del propi nom, és convenient disposar de lletres mòbils per facilitar la manipulació d’aquestes. I és que la manipulació només és possible en l’àmbit de l’escrit. En aquesta activitat es col·loquen les lletres del nom en una espècie de “puzzle-solving” amb una disposició espacial. El puzle crea els problemes de selecció i ordenació de les lletres a més de correspondència fonogràfica.

 

 

Objectiu (Per a...)

 

L’objectiu d’aquest tipus de treball analític i de manipulació és augmentar la consciència sobre les unitats que composen el nom. En el cas de confegir el seu nom propi, els nens han de resoldre els següents problemes:

· Conèixer i reconèixer les lletres del seu nom propi com unitats per separat, a més de tenir una representació global del nom.

· Seleccionar les lletres del nom (la dificultat augmenta si el conjunt de lletres de referència és molt gran).

· Disposar les lletres en l’ordre que correspon al seu nom propi.

· Seguir l’orientació convencional de les lletres (sense girar-les).

· Col·locar-les en direcció d’esquerra a dreta.

· Fer una lectura amb correspondència entre les formes gràfiques i les unitats sonores (que dependrà de les capacitats de segmentació de l’oral del nen i del coneixement de la correspondència entre ambdues).

En el següent exemple, alguns nens van arribar a resoldre tots els problemes, mentre que altres, tot i tenir dificultats amb l’ordre (/MIRA/ per /MARI/), van posar totes les lletres. Alguns també van tenir dificultats amb la selecció d’aquestes o a l’hora de completar el seu nom.

1.jpg

- Estan totes les lletres?

- SI

- Coneixeu aquesta: /R/

- Si la /R/, la que té el ROGER

2.jpg

- Quina és la primera?

3.jpg

- Estan ben posades?

- NO

- Poseu-les bé

La realització de l’activitat d’escriptura del nom propi amb lletres mòbils pot variar en funció dels suports i les tasques que es demanin; per exemple, si l’escriptura és amb model i sense model, o si es demana resoldre tasques que comparació i segmentació.

 

La funció del model en l’escriptura del nom propi

Hi ha dos models del nom: l’extern i convencional, i l’intern o representació mental. Quan ambdós no coincideixen, és convenient recórrer al model extern. En aquesta activitat d’aprendre el propi nom, s’alterna l’escriptura amb model extern (la tarja amb el nom del nen) i sense model extern. Aquesta alternança és apropiada per a les nenes i nens més petits que no han arribat a una escriptura convencional i de forma independent del nom propi. És recomanable alternar en el temps l'escriptura espontània amb la còpia del model (còpia directa i pròxima del model quan està a prop del nen o la còpia d'un model distant, des del mural a la taula, per exemple).

 

Objectiu

L’objectiu d’aquesta activitat és modelar l’escriptura del propi nom. En el següent exemple, s’ha donat el nom escrit en un paper i les lletres mòbils perquè el nen o nena compongui el nom en funció del model. Modelar el nom requereix estratègies que van més enllà de la pura còpia visual.

Exemple1. El model intern no coincideix amb el model extern

4.jpg

5.jpg

Exemple 2. El model intern coincideix amb el model extern

6.jpg

7.jpg

 

La comparació i la segmentació en l’escriptura de noms

Per tal d’aconseguir la correspondència entre la forma verbal i la forma escrita del nom, es pot utilitzar un nom per fer un treball analític amb segmentació de parts (en els exemples del document “el nom propi”, hem utilitzat /Mari/, el nom de la professora, per a treballar la segmentació del nom). Aquí es treballa la composició de les parts i la totalitat del nom, per tant, és un tema que està relacionat amb la capacitat del nen d'inferir quin és el nom complet a partir dels segments d’aquest. També, en aquest cas concret, és una espècie de “puzzle-solving“ per a analitzar els components d’un nom.

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes arribin a analitzar el nom que aquí es presenta. Es pot disposar el nom com en el joc del ventall per a facilitar l'anàlisi de la part i el tot, ja que a mesura que s'obre i es tanca, es mostren més o menys lletres. Per la seva banda, els nens han d’anar integrant les parts del text escrit amb les respostes orals que corresponen a aquestes parts. Sabem que situacions com aquesta solen ser potencialment conflictives per als nens de 5 anys, atès que han d’integrar les hipòtesis de com analitzar les parts a la vegada que el model convencional es deixa estable, i han d’anar donant una interpretació a cadascuna d'elles. A continuació, explicarem les possibles activitats que es poden realitzar.

 

Composició dels noms i descobriment de les seves parts:

Es compon el nom amb lletres mòbils i es va demanant als nens una interpretació de les seves parts.

8.jpg

- Ara trauré la /N/ i la /A/

9.jpg

-Què hi posa ara?

- Diu MARTI

- I si trec la /T/ i la /I/?

 

Composició per parts i descobriment del tot

Com en un joc, es procedeix a presentar la informació de forma parcial o bé a ocultar part de la informació.

10.jpg

 

Una combinació d'ambdues activitats:

També pot resultar interessant, com ocorre en treball del següent exemple:

11.jpg

- Aquí si diu MARI.

Hi ha algun nom de la classe que s'hi assembli?

- Si MARTINA, falta la /T/ (Diu l'ERNEST)

- I una altra /I/ (Diu l'ÀLEX mentre l'agafa)

12.jpg

- Dos /I/?? (Diu l'EDUARD)

- I també la /N/ (Diu la GEMMA)

13.jpg

- Falta /A/ perquè digui MARTINA (Diu la GEMMA)

- Hi ha algun altre que s'assembli?

- MARTÍ (Diu l'ERNEST)

- Com ho fem?

15.jpg

- També MIRERIA s'assembla (Diu l'EDUARD)

16.jpg

 

17.jpg

- La /M/ la primera, la/I/, la /R/, /E/, /I/, /A/.

18.jpg

 

19.jpg

- La /M/ meva, la /I/, la /R/ (Diu la MIREIA mentre el va fent)

- El meu no té la /E/ (Diu el MARTÍ)

 

Altres suports

alt

Sopa de lletres i lupa

alt

Plastilina

 

 


El nom propi serveix per a donar sentit a l'escrit perquè és la primera forma estable d'escriptura que els nens reconeixen i produeixen.
[...]

Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]