Inici - Recursos - Pràctiques - Reexplicació de contes per a gravar-los

Reexplicació de contes per a gravar-los

Reexplicació de contes per a gravar-los

Es tracta d’una activitat de reproducció d'un text conegut per a enregistrar-lo.
Curs Educació Infantil;Educació Primària
Unitat del llenguatge Text;Text Narratiu
Activitat amb el llenguatge Producció de textos;Recompte col•lectiu de textos;Reexplicació de contes;Enregistrament de textos

alt

Es tracta d’una activitat de reproducció d’un text conegut per a ser enregistrat. Per això, és una activitat que permet preparar l’expressió oral dels nens, ja què les seves veus seran enregistrades, quedaran fixades a la gravació i això és un motiu per fer un treball de preparació. Fent èmfasi no tan sols en la recuperació i reconstrucció del contingut sinó també de “les mateixes paraules i expressions del conte”. Aquesta voluntat de llenguatge literal ajuda al nen a produir estructures i formes que en altres contextos d’expressió oral no apareixerien. La gravació de contes llegits pels nens suposa un treball previ de reexplicació del conte que es reprodueix.

Amb aquesta activitat s’ajuda al nen a:

• Aprendre a fer ús connectat del llenguatge

• Produir textos (orals) coherents i cohesius

• Fer ús del llenguatge lletrat

• Prendre consciència del aspectes propis de l’expressió oral, com ara el control del to de veu, la fluïdesa verbal, l’entonació, entre altres, que fan efectiva la seva producció

Consigna

Per a orientar la gravació podríem dir als nens:

“Anem a fer una gravació del conte que hem llegit”

“Parla com si estiguessis llegint el conte”

alt

Que ve el llop! (Educació Infantil - P4)

La Berta i el Nil expliquen el conte tot seguint les imatges del llibre. La seva expressió és audible, intel•ligible i fluida. Es pot notar com aconsegueixen respectar els torns de paraula i a la vegada com no perden el fil del “llenguatge del conte”.

Com podem veure, els nens aconsegueixen fer la distinció entre la veu del narrador i la veu dels personatges (canvis enunciatius), aspecte important pel coneixement i comprensió del funcionament del text narratiu. Quan reprodueixen les paraules dels personatges fan els canvis en l’entonació tot seguint la intencionalitat del discurs.


La reexplicació o "reconte" d’un conte llegit pot propiciar tant un treball de comprensió del text, com un de preparació per a la producció de textos a l'aula.
[...]

Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]