Inici - Recursos - Pràctiques - Reexplicació de contes llegits

Reexplicació de contes llegits

Reexplicació de contes llegits

La reexplicació o "reconte" d’un conte llegit pot propiciar tant un treball de comprensió del text, com un de preparació per a la producció de textos a l'aula.
Curs Educació Infantil;Educació Primària
Unitat del llenguatge Text;Text Narratiu
Activitat amb el llenguatge Recompte col•lectiu de textos;Reexplicació de contes

alt

En general, la reexplicació o reconte d’un conte llegit es fa per a recuperar el contingut del text llegit o escoltat i per a vigilar que els nens hagin comprès el que es narra a la història. A l’aula, els primers intents de reexplicar col•lectivament (entre tots) el conte poden ser fragmentats, però el repàs del contingut (els fets del conte) i de les seves expressions i paraules aniran preparant els nens per a ser capaços de fer-ho tot sols, fent ús de la seva capacitat de reproduir discursos (monòlegs).

És per això que amb aquesta activitat s’ajuda el nen-a:

• Avaluar la pròpia comprensió del conte.

• Comprendre el desenvolupament narratiu.

• Reconèixer les diferències entre accions i intencions (paraules, fets, motius).

• Focalitzar l’atenció en fets i expressions (continguts i formes).

• Facilitar l’apropiació del text narratiu per a reproduccions posteriors, individuals o en petit grup.

Consigna

Per a començar a reexplicar un conte llegit podríem dir als nens: “Ara farem memòria del conte que hem llegit. Com començava? Què va passar? Què es deien els personatges...? Ara ho explicarem. Tornem-hi!”

alt

Picabaralla (Educació Infantil, P4)

Reexplicació/ Reproducció del text

En aquest vídeo veiem que la reexplicació per part del nen la precedeix la lectura en veu alta per part de la mestra de cada una de les pàgines del conte. Després de llegir, la mestra convida els nens a reproduir el text que acaben de sentir, i aquests fan un parell de proves abans de registrar en una gravadora la seva reproducció del fragment. Un cop feta la gravació, ho tornen a sentir i entre tots corregeixen allò que fa falta perquè el text dit sigui cohesiu i coherent.

Els nens es corregeixen entre ells en l’ús de les paraules mateixes i la cohesió entre les parts que es van reproduint.


Històries de ratolins (Educació Primària, Cicle inicial, 2n)

Reexplicació/ Comprensió del text

En aquest vídeo podem observar com, mitjançant la reconstrucció col•lectiva del text, la mestra va dirigint l’atenció dels nens cap al contingut de la història (personatges i esdeveniments) i també cap al llenguatge del text (expressions i paraules). D’aquesta manera, la mestra, a més a més de vigilar la comprensió del text, focalitza aspectes que són d’especial interès per a la reproducció escrita d'aquest.


El mestre o la mestra aprofita la capacitat infantil de reproducció de discursos i, després de l'activitat de lectura compartida de contes demana als nens la reproducció d'aquests per a escriure-la.
[...]
Es tracta d’una activitat de reproducció d'un text conegut per a enregistrar-lo.
[...]

Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]