Inici - Recursos - Fonamentació
Filtra per paràmetres

Fonamentació feed

Aquesta secció exposa informació sobre les unitats del llenguatge que ocupen a mestres i alumnes en l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Es presenten conceptes que justifiquen l’opció per determinades pràctiques o activitats a l’aula.Diferents veus al text: l'escriptura de diàlegs

Diferents veus al text: l'escriptura de diàlegs

Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.

Recursos lingüístics, tipogràfics, de disposició i de senyalitza

Recursos lingüístics, tipogràfics, de disposició i de senyalitza

Títols, capçeleres, resums i la disposició visual i espacial del text milloren la comprensió i la retenció del contingut del text.

Llibres com a material per a l'ensenyament i l'aprenentatge

Llibres com a material per a l'ensenyament i l'aprenentatge

Per aprendre a llegir i a escriure, mestres i aprenents van construint maneres “d’observar” els textos, i el seu treball a l’aula consisteix en aprendre a “veure” el llenguatge escrit.

Vocabulari, aprenentatge i ensenyament

Vocabulari, aprenentatge i ensenyament

Els estudis sobre el vocabulari de la llengua orienta l’ensenyament cap a la idea de xarxa més que de llista,cap a la idea de transvasar els nivells de la llengua més que d’un nivell específic, de grups de paraules més que de paraules aïllades.


Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]