Inici - Recursos - Treball a l'aula
Filtra per paràmetres

Treball a l'aula feed

Es presenten i analitzen seqüències didàctiques reals, desenvolupades a les aules que participen en el projecte. L’objectiu d’aquest apartat es posar en evidencia com es poden concretar les propostes d'aprendre “a partir de”, “al voltant de”, “tenim en compte” i “produint textos”.Tasques encadenades amb la unitat didàctica: l'Edat Mitjana

Tasques encadenades amb la unitat didàctica: l'Edat Mitjana

Es presenten diverses produccions per part dels alumnes de materials multimedials (infografies, vídeos documentals) resultants d'una seqüència d'activitats per treballar la llengua a través d'unitats pertanyents a l'àrea de coneixement del medi social.


Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]