Inici - Què és aprendretextos? - La perspectiva
La perspectiva

Els continguts i les activitats que aquí es presenten responen a una organització d'ensenyar i aprendre llenguatge i temes curriculars a partir de textos, amb una presentació multimodal possibilitada per les tecnologies digitals. Els textos seleccionats serveixen de models de llenguatge per a l’alumne. Al voltant dels textos la professora desenvolupa una sèrie de procediments de presentació visual, lectura en veu alta, comentari i anàlisi que orienta a l’alumne per arribar a apropiar-se no només del contingut temàtic sinó també de la forma d’expressió.

Es tracta de procediments orientats a crear condicions de participació, reflexió i col•laboració amb els alumnes i entre ells, de manera d’estimular formes compartides d’aprendre. Les tasques que s’organitzen a partir dels textos entreteixeixen una sèrie d’activitats des de diferents posicions enunciatives: de lector, del que escolta, del que dicta, del que reescriu, del que imita, del que representa. En la seva realització, en els moments inicials del procés d’ensenyar i aprendre, es barregen les activitats de dir i de dictar (dir amb èmfasi), les de composar i recitar, les d'escriure i imitar el text d’un altre, la de llegir i la d’escriure. A poc a poc es van transformant , diferenciant i relacionant a la manera adulta, però sempre tenint present (com recorda E. Ferreiro, 2001) que les activitats que fem actualment són d'interfase entre llegir i escriure.

Així és en el procés evolutiu d’aprenentatge i així va ser en el procés històric de desenvolupament cultural: les paraules que fem servir per a anomenar les activitats (llegir, escriure, comentar, recitar, dictar) estaven originalment relacionades, per això conserven en la forma restes de la seva història, malgrat que actualment denoten altres sentits.

 

Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]